All posts tagged: wolontariat w korporacji

Wolontariat w korporacji

via www.penningtonlibrary.org Inicjatywy charytatywne podejmowane przez korporacje stają się coraz częstszym zjawiskiem. Jakkolwiek trudno zauważyć wprost cele biznesowe – żaden z projektów wolontariackich nie jest jednak pomyślany w oderwaniu od rzeczywistości biznesowej. Obie strony zaś – obdarowująca i obdarowywana – uzupełniają się, wymieniając rolami. Do ut des: daję abyś dawał ‚Zasada wzajemności wiążąca osobę obdarowującą z obdarowaną. Rodzaj niepisanego kontraktu zobowiązującego osobę obdarowaną do odwzajemnienia się w ten sam sposób. Z kolei każdy odwzajemniony podarek jest pretekstem do kolejnego, itd. Tworzy się w ten sposób długotrwała więź między stronami, w której zwykle zaczynają odgrywać rolę także inne aspekty niż pierwotne motywy stron. Na zasadzie wzajemności opierała się antropologiczna analiza prawa Bronisława Malinowskiego, w jego ‚Zwyczaju i zbrodni w społeczności dzikich’. Kategoria ta odgrywa też ogromną rolę w teorii strukturalnej w antropologii’ (Wikipedia) Współpraca z organizacjami charytatywnymi oraz organizacjami pozarządowymi nie tylko umożliwia firmom budowanie i zmiękczanie wizerunku w niestandardowym kontekście, ale także służy wartościowej współpracy z lokalną społecznością – o ile decyzją jest wsparcie ,sąsiedzkie’ i kontekstowe zamiast bardziej globalnej inicjatywy. Wolontariat sprzyja również integracji pracowniczej, …