All posts tagged: Sheryl Sandberg

Kobiety na liderki! #banbossy

via http://www.fasthorseinc.com/ ‚Rozkazująca, władcza, dumna, zadufana, nieprzystępna, wyniosła, surowa, nieustępliwa, nieugięta, ostra, wymagająca, cisnąca, stanowcza, charakterna, serio (…)’ – to tylko niektóre z polskich synonimów angielskiego słowa bossy. Nie bez przyczyny wyliczanka została podporządkowana rodzajowi żeńskiemu – grupą reprezentatywną są bowiem kobiety. Zauważyła to Sheryl Sandberg, Facebook COO (Chief Operating Officer), autorka książki skierowanej do kobiet ‚Lean In’ (pol. ‚Włącz się do gry’) oraz promotorka idei aktywizacji kobiet w środowiskach zawodowych i biznesowych. Sandberg odpowiedzialna jest za powstanie w 2014 roku kampanii społecznej Ban Bossy, której głównym cel to zwrócenie uwagi na różnice w wychowaniu i społecznym funkcjonowaniu dziewczynek i chłopców oraz przeciwstawienie się związanym z nimi stereotypom krzywdzącym kobiety. Zauważono, że określenie bossy posiada pozytywne konotacje tylko jeśli dotyczy chłopców/mężczyzn – jest naturalne, usprawiedliwione, wręcz nobilitujące. Z kolei to samo słowo odnoszące się do dziewczynek/kobiet jest etykietą negatywną, czymś niewłaściwym i nagannym. Taki układ i zarazem komunikat społeczny niosą ze sobą określone konsekwencje w przypadku kobiet: tłumią pewność siebie, asertywność i przebojowość utrudniają samodzielność i odwagę inicjatyw hamują rozwój zdolności przywódczych Kampania #banbossy edukuje i …