All posts tagged: Bronisław Malinowski

Zwinny czy winny?

Fot. Copyright ©Giuseppe Carotenuto Etos profesji podpowiada, iż każdy Project Manager powinien znać odpowiedzi na pytania o sens życia projektu: skąd przyszedł? czym jest? dokąd zmierza? Kojarzą się one jednak raczej z filozoficznymi dywagacjami niż z opracowywaniem karty projektu, czego większość organizacji wolałaby uniknąć. Nie dziwi więc wymóg szybkiego udzielenia odpowiedzi – takich, które zapewnią Project Managerowi oraz interesariuszom wrażenie stabilnej perspektywy. W konsekwencji diagram Gantta kreśli iluzję komfortu, składając ryzykowną obietnicę braku zmian. Zła wiadomość jest taka, że komfort w zarządzaniu projektami nie jest dobrym doradcą. Kolejna zła wiadomość jest taka, że weryfikacja obietnicy w zderzeniu z rzeczywistością często przypomina rozczarowujący moment odpakowywania prezentów pod choinką. Wszak w dokumentacji była mowa o czymś innym… Dlaczego trzeba zwolnić Project Managera z pełnienia roli świętego Mikołaja? Po pierwsze, Scrum udowadnia, że to, czego należy się obawiać, to nie jest brak niektórych odpowiedzi, ale przekonanie, że znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Po drugie, Scrum nie potrzebuje każdego Project Managera. Scrum potrzebuje zwinnego Project Managera. Super niemoc Umiejętność czytania w myślach, przewidywania przyszłości czy przemieniania dyni w karocę stanowią …

Wolontariat w korporacji

via www.penningtonlibrary.org Inicjatywy charytatywne podejmowane przez korporacje stają się coraz częstszym zjawiskiem. Jakkolwiek trudno zauważyć wprost cele biznesowe – żaden z projektów wolontariackich nie jest jednak pomyślany w oderwaniu od rzeczywistości biznesowej. Obie strony zaś – obdarowująca i obdarowywana – uzupełniają się, wymieniając rolami. Do ut des: daję abyś dawał ‘Zasada wzajemności wiążąca osobę obdarowującą z obdarowaną. Rodzaj niepisanego kontraktu zobowiązującego osobę obdarowaną do odwzajemnienia się w ten sam sposób. Z kolei każdy odwzajemniony podarek jest pretekstem do kolejnego, itd. Tworzy się w ten sposób długotrwała więź między stronami, w której zwykle zaczynają odgrywać rolę także inne aspekty niż pierwotne motywy stron. Na zasadzie wzajemności opierała się antropologiczna analiza prawa Bronisława Malinowskiego, w jego ‘Zwyczaju i zbrodni w społeczności dzikich’. Kategoria ta odgrywa też ogromną rolę w teorii strukturalnej w antropologii’ (Wikipedia) Współpraca z organizacjami charytatywnymi oraz organizacjami pozarządowymi nie tylko umożliwia firmom budowanie i zmiękczanie wizerunku w niestandardowym kontekście, ale także służy wartościowej współpracy z lokalną społecznością – o ile decyzją jest wsparcie ,sąsiedzkie’ i kontekstowe zamiast bardziej globalnej inicjatywy. Wolontariat sprzyja również integracji pracowniczej, …