portfolio

Występuję publicznie dzieląc się najlepszymi praktykami zwinnego zarządzania, empatycznego przywództwa oraz autentycznej współpracy według Liberating Structures.